พรมทอAUTO LINE

พรมทอAuto Line  เป็นพรมทอจากเส้นด้ายโอลีฟีน 100% สั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ ผสมสีให้เลือกตามแคตตาล็อค 8 สี คุณภาพ 28 ออนซ์/ตรล. 

Visitors: 175,883