พรมทออะคริลิค

 พรมทออะคริลิค เป็นพรมทอจักร ผลิตจากเส้นด้ายอะคริลิค 100% สั่งผลิตได้

ตามขนาดที่ต้องการ สีพรมมีให้เลือกหลากหลายตามแบบแคตตาล็อก 

หรือสามารถสั่งสีตามที่ลูกค้าต้องการได้ มีลักษณะการทอ 2 แบบ คือแบบขนตัดปลาย [Plain Cut] และแบบห่วง [Plain Loop] คุณภาพเริ่มตั้งแต่ 2.50 ปอนด์ ถึง 4.50 ปอนด์ 

Visitors: 175,885