พรมทออะคริลิค

พรมทออะคริลิค เป็นพรมทอจักร ผลิตจากเส้นด้ายอะคริลิค 100% สั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ 

สีพรมมีให้เลือกหลากหลายตามแบบแคตตาล็อก หรือสามารถสั่งสีตามที่ลูกค้าต้องการได้

มีลักษณะการทอ 2 แบบ คือแบบขนตัดปลาย และแบบห่วง คุณภาพเริ่มตั้งแต่ 2.00 ปอนด์ ถึง 4.50 ปอนด์ 

Visitors: 50,219